Home 2017-02-02T13:54:59+00:00

Rijetki tumori – puno češći nego li se misli

U povodu Svjetskog dana borbe protiv raka, Koalicija udruga u zdravstvu i udruga SVE za NJU održale su konferenciju za novinare na kojoj je istaknut problem rijetkih tumora od kojih na godinu u Hrvatskoj oboli 4715 [...]

Poziv za novinare: Svjetski dan borbe protiv raka

U povodu Svjetskog dana borbe protiv raka, Koalicija udruga u zdravstvu i udruga SVE za NJU, pozivaju vas na konferenciju za novinare koja će se održati 5. veljače 2018. (ponedjeljak) u 11:00 sati u Novinarskome [...]

Promijeniti javne politike

Učinkovito zagovaranje promjena u javnim politikama na svim razinama, može smanjiti izloženost čimbenicima rizika za rak i poboljšati dostupnost najvažnijih učinkovitih lijekova.VIDI VIŠE

Spriječiti rak

Informiranje i educiranje zajednice i pojedinca o učincima primarne prevencije i zdravih stilova života. Više od trećine oboljenja od raka moguće je spriječiti zdravim ponašanjem. Sekundarna prevencija omogućuje rano otkrivanje i sprečavanje napredovanja raka. Rano otkriveni rak je gotovo izlječiv.VIDI VIŠE

Poboljšati dostupnost liječenja raka

Zagovaranje poboljšane dostupnosti liječenja raka i sveobuhvatne skrbi bez obzira na geografsku pripadnost i socio-ekonomski status.VIDI VIŠE

Poticati i poduzimati

Poticati Vladu na poduzimanje akcija kojima se smanjuje prerana smrtnost, a povećava kvaliteta života i stopa preživljenja raka. U razvijenim zemljama smrtnost pada a u Hrvatskoj raste.VIDI VIŠE

Biti jači zajedno

Partnerstvo na svim razinama oko provjerenih rješenja kroz jačanje zagovaranja i djelovanja može imati snažni učinak za postizanje zajedničkih ciljeva.VIDI VIŠE

Srušiti predrasude

Vlada, zajednica, škole, ustanove i mediji mogu rušiti predrasude kako bi ljudi imali točne i relevantne informacije o raku, programima prevencije, ranog otkrivanja, adekvatnog liječenja i palijativne skrbi.VIDI VIŠE

Umrežiti se radi većeg napretka

Svjetska zajednica teži upotrebi svojih resursa u smanjivanju opterećenja od raka, promicanju jednakosti i integriranju kontrole raka u svjetsku zdravstvenu i razvojnu mrežu.VIDI VIŠE

Razvijati kulturu zdravlja

Lokalna zajednica, obrazovne ustanove i radne sredine treba poticati na mjere koje će omogućiti stvaranje okruženja za razvijanje i održavanje zdravih navika u svakodnevnom životu.VIDI VIŠE

Iskoristiti ulaganja u prevenciju raka

Analiza opravdanosti investicija u prevenciju raka može potaknuti Vladu da prevenciju raka pozicionira u srce Nacionalnog plana borbe protiv raka.VIDI VIŠE

Izgraditi snažne timove

Svi koji rade s oboljelima od raka moraju imati specifična znanja, vještine i kompetencije, te sposobnost rada u multidisciplinarnom timu.

VIDI VIŠE

RECI RUKAMA I PODIJELI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Dan 4. veljače označava Svjetski dan borbe protiv raka. Priključi se globalnim naporima da se proširi poruka „Mi možemo. Ja mogu.“ i poduzmi nešto za prevenciju i borbu protiv raka. Koristeći društvene mreže kako bi podijelili glavnu poruku „Mi možemo. Ja mogu.“, na zabavan način možeš podržati, akciju Međunarodnog dana
borbe protiv raka. Reci rukama i podijeli!

1. NAPIŠI

Napiši poruku podrške na svoj dlan koristeći temu „Mi možemo. Ja mogu.“

2. FOTKAJ

Uslikaj svoj dlan s prigodnom porukom.

3. PODIJELI

Podijeli fotografiju na svojim društvenim mrežama koristeći #MiMožemoJaMogu i #WorldCancerDay

4. POSJETI

Posjeti mi-mozemo-ja-mogu.hr kako bi vidio svoju fotografiju na Zidu podrške.

ZID PODRŠKE

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More