O kampanji 2017-01-08T16:14:47+00:00

KAMPANJA SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV RAKA

Svi mi, i kao zajednica, i kao pojedinci, možemo doprinijeti smanjivanju globalnog bremena raka

Udruga žena oboljelih od raka SVE za NJU u partnerstvu s Koalicijom udruga u zdravstvu (KUZ) započinje u rujnu 2016. s provedbom javno zdravstvene kampanje po uzoru na kampanju World Cancer Day-a (WCD) pod imenom “Talking hands”, sa sloganom “We can.I can.”, koja je globalno započela 2016-te godine s trajanjem do 2018. godine.

U Hrvatskoj će se kampanja provoditi pod imenom “Reci rukama”, sa sloganom “Mi možemo.Ja mogu.”

Promijeniti javne politike

Učinkovito zagovaranje promjena u javnim politikama na svim razinama, može smanjiti izloženost čimbenicima rizika za rak i poboljšati dostupnost najvažnijih učinkovitih lijekova.VIDI VIŠE

Spriječiti rak

Informiranje i educiranje zajednice i pojedinca o učincima primarne prevencije i zdravih stilova života. Više od trećine oboljenja od raka moguće je spriječiti zdravim ponašanjem. Sekundarna prevencija omogućuje rano otkrivanje i sprečavanje napredovanja raka. Rano otkriveni rak je gotovo izlječiv.VIDI VIŠE

Poboljšati dostupnost liječenja raka

Zagovaranje poboljšane dostupnosti liječenja raka i sveobuhvatne skrbi bez obzira na geografsku pripadnost i socio-ekonomski status.VIDI VIŠE

Poticati i poduzimati

Poticati Vladu na poduzimanje akcija kojima se smanjuje prerana smrtnost, a povećava kvaliteta života i stopa preživljenja raka. U razvijenim zemljama smrtnost pada a u Hrvatskoj raste.VIDI VIŠE

Biti jači zajedno

Partnerstvo na svim razinama oko provjerenih rješenja kroz jačanje zagovaranja i djelovanja može imati snažni učinak za postizanje zajedničkih ciljeva.VIDI VIŠE

Srušiti predrasude

Vlada, zajednica, škole, ustanove i mediji mogu rušiti predrasude kako bi ljudi imali točne i relevantne informacije o raku, programima prevencije, ranog otkrivanja, adekvatnog liječenja i palijativne skrbi.VIDI VIŠE

Umrežiti se radi većeg napretka

Svjetska zajednica teži upotrebi svojih resursa u smanjivanju opterećenja od raka, promicanju jednakosti i integriranju kontrole raka u svjetsku zdravstvenu i razvojnu mrežu.VIDI VIŠE

Razvijati kulturu zdravlja

Lokalna zajednica, obrazovne ustanove i radne sredine treba poticati na mjere koje će omogućiti stvaranje okruženja za razvijanje i održavanje zdravih navika u svakodnevnom životu.VIDI VIŠE

Iskoristiti ulaganja u prevenciju raka

Analiza opravdanosti investicija u prevenciju raka može potaknuti Vladu da prevenciju raka pozicionira u srce Nacionalnog plana borbe protiv raka.VIDI VIŠE

Izgraditi snažne timove

Svi koji rade s oboljelima od raka moraju imati specifična znanja, vještine i kompetencije, te sposobnost rada u multidisciplinarnom timu.

VIDI VIŠE

Zašto je važno uključiti se?

Rak je značajan javnozdravstveni problem stanovništva Hrvatske. Drugi je najvažniji uzrok smrti iza bolesti srca i krvnih žila.

Incidencija raka u Hrvatskoj 2014.

Izvor: Registar za rak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Broj novodijagnosticiranih

0
Novodijagnosticirani u 2014. godini

Broj umrlih

0
Umrli od raka u 2014. godini

Broj umrlih muškaraca od raka

0
Broj umrlih muškaraca od raka

Broj umrlih žena od raka

0
Broj umrlih žena od raka

Novi slučajevi raka u muškaraca

0
Novih slučajeva raka u muškaraca

Novi slučajevi raka u žena

0
Novih slučajeva raka u žena

Najčešća sijela raka u muškaraca

TRAHEJA, BRONH I PLUĆA 19%
KOLON, REKTUM, REKTOSIGMA I ANUS 17%
PROSTATA 15%
MOKRAĆNI MJEHUR 7%

Najčešća sijela raka u žena

DOJKA 26%
KOLON, REKTUM, REKTOSIGMA I ANUS 12%
TRAHEJA, BRONH I PLUĆA 8%
TIJELO MATERNICE 6%